VEILIGHEIDSCODE

Een aanvullende maatregel om de volledige veiligheid van online transacties te garanderen is de verplichte ingave van de veiligheidscode van uw creditcard.

Op American Express-kaarten vindt u de viercijferige veiligheidscode op de achterkant van de kaart boven het nummer van de creditcard, zoals in het voorbeeld.

Op Visa-kaarten, Diners Club-kaarten of Master Cards vindt u de driecijferige veiligheidscode in het vakje voor de handtekening op de achterkant van de kaart.

sluiten